Beste,

Zoals je (niet) weet ging ik op de Dag van de Arbeid van dit jaar met pensioen.

Als iets mij frustreerde in mijn werkend bestaan, was dat het ontbreken van voldoende continue tijd om te schrijven. Naast de vele andere mogelijkheden die deze levensfase biedt, met als centraal thema ’van moeten naar mogen’, wil ik graag opnieuw meer schrijfster zijn.

Een stem in mij moedigt me aan: ‘Ja, je hebt veel te vertellen. ’Dat is misschien wel zo’, zegt een ander stemmetje, ‘maar wie zit nu te wachten op nog meer weten en weetjes in een wereld die al barst van informatie en meningen? Een 21-eeuwse mens krijgt op één dag meer info binnen dan een middeleeuwse tijdens haar of zijn hele leven.’ Tja.

Ik besluit toch naar de eerste stem te luisteren. Mijn streefdoel is korte bijdragen over uiteenlopende thema’s te schrijven, prettig leesbaar en aansprekend. Een persoonlijke mix van gedachtespinsels op een bedje van boekenwijsheid en eigen ervaringen. Dit alles in de loop der jaren getoetst en opgepoetst via cliëntengesprekken en andere contacten. Kennisborging heet dat in het jargon. Ik noem ze mijn wetenschaapjes.

Deze wetenschaapjes, die ik met veel plezier laat groeien en tot ontwikkeling komen, wil ik graag met je delen. Ik ontsla mezelf van het journalistiek dubbelchecken van alle bronnen, maar krijg graag aanvullingen als je meer vertrouwd bent met het onderwerp.

In bijlage stel ik je alvast mijn twee eerstelingen voor, die je ook terugvindt op https://wetenschaapjes.wordpress.com/. Ook hun nakomelingen zullen daar verschijnen. Meld je aan met de ‘volgknop’ en je krijgt een geboortebericht van elk vers wetenschaapje.
Ben je tevreden, zeg het voort.

Veel leesplezier!
Majo

Majo Van Ryckeghem
11 mei 2015