Tags

, , , , ,

Tien jaar geleden kwamen de boeken en ideeën van Ervin Laszlo, Hongaars wetenschapsfilosoof, op mijn pad. Nu klap ik zijn autobiografie Gewoonweg geniaal! dicht en denk ‘wow!’, en ‘wat moet het fantastisch zijn je talenten zo ruim in de wereld te kunnen inzetten’, vervolgens ‘zou het me lukken enkele van zijn ideeën over de bewustzijnsverschuiving die nodig is om te komen tot een rechtvaardiger wereld in een wetenschaapje te gieten?’.

Ik aarzel… en dan poppen volgende zinnen uit zijn autobiografie op: ‘Bloggen op het internet is niet iets om lichtvaardig van de hand te wijzen: het is een prima manier om steeds meer mensen te bereiken. Veel grotere getallen dan via boeken of zelfs e-books, maar het contact is vluchtiger. Een oud blog is nieuws van gisteren en zelden interessant. Het kan echter toch van duurzaam belang zijn, dacht ik, als het blog het juiste thema behandelt, en op de juiste website.’

smileyEn ik spring.

In 1968 richten Europese wetenschappers de Club van Rome op om hun bezorgdheid over de toekomst van de wereld naar buiten te brengen. Ervin Laszlo sluit zich aanvankelijk aan, maar raakt gefrustreerd door het gebrek aan tastbare veranderingen. Hij ervaart de Club als te elitair, zonder politieke en economische macht, en zoekt met gelijkgestemden naar een werkbaar tegengewicht. ‘Naast de door de rationele, verbale en rechtlijnige linkerhersenhelft gedomineerde huidige leden is het daarvoor nodig de groep aan te vullen met mensen die meer vertrouwen op hun intuïtieve, holistische rechterhersenhelft, zoals kunstenaars, schrijvers, zangers en spirituele leiders’, stelt hij. ‘We moeten door zien te dringen tot de harten van de mensen en niet alleen tot het verstand van hun leiders.’

In 1996 richt hij samen met de Dalai Lama, aartsbisschop Tutu, Jane Goodall, Paolo Coelho en anderen de Club van Boedapest op. Hun Manifest voor mondiaal bewustzijn verwoordt hun doelstellingen en wegen om te komen tot een mondiale verschuiving naar een meer rechtvaardige, duurzame en vredevolle wereld. Dergelijke wereldverschuiving heeft als basis een verandering in ons bewustzijn nodig.

In een interview zegt Ervin Laszlo hierover: ‘Oude overtuigingen zijn onder andere: we zijn allemaal afzonderlijke individuen; de waarde van alles, mensen inbegrepen, kan in geld worden uitgedrukt; de natuur is onuitputtelijk; de weg naar vrede loopt via oorlog.’  Of zoals de Dalai Lama het, vrij vertaald, verwoordt: ‘Mensen zijn geschapen om van te houden. Dingen zijn gemaakt om te gebruiken. De wereld is in chaos omdat we van dingen houden en mensen gebruiken.’

Nieuwe uitgangspunten zijn onder andere: wij mensen vormen één geheel en zijn wederzijds afhankelijk van elkaar; nieuwe dingen omwille van het nieuwe leidt tot verspilling en overconsumptie en maakt in sommige gevallen het leven alleen maar ingewikkelder, stressvoller en ongezonder; het nastreven van niet-materiële waarden, zoals vrede, duurzaamheid, verbondenheid, welzijn, zijn onderdeel van een verantwoordelijke planetaire levenswijze. Denken vanuit eenheid en onze oude denkpatronen achterlaten, leggen de basis voor een andere manier van doen.

Uit de laatste evoluties in de kwantumwetenschappen blijkt dat onze hersenen in staat zijn tot een dergelijk wereld- of kwantumbewustzijn. Ons brein ontvangt niet alleen informatie via onze zintuigen, maar ook rechtstreeks vanuit de wereld om ons heen waarmee we allemaal verbonden zijn. Wijzen, profeten, sjamanen en bepaalde wetenschapsbeoefenaar/ster/s erkennen al langer het bestaan van een ‘kosmisch internet’, het Akasha- of A-veld genoemd, als bron van onze intuïtie en ons innerlijk weten.

Uit Ervin Laszlo’s autobiografie leer ik dat Thomas Edison, de uitvinder van de gloeilamp en nog veel meer, in 1911 verklaarde: ‘Mensen zeggen dat ik dingen heb gecreëerd. Ik heb nooit iets gecreëerd. Ik ontvang indrukken uit het universum zelf en werk ze uit, maar ik ben niet meer dan de beschrijfbare plaat van een opnameapparaat, of een ontvangsttoestel. Gedachten zijn in feite indrukken die we van buiten onszelf opvangen.’ Ook Albert Einstein erkende het belang van een ‘ingeving’ of van iets ‘wat hem invalt’. Voor de rationele diehards, de kwantumwetenschappen leveren ondertussen de wetenschappelijke bewijzen voor dat kosmische informatieveld waar we allemaal toegang tot hebben.*

Ervin Laszlo ziet het kwantumbewustzijn als het volgende stadium in de evolutie van de menselijke geest, dat nu al te zien is in de ontwikkeling van een solidair, op vrede gericht en duurzaam gedachtengoed. ‘Het mondiale bewustzijn inspireert ons tot empathie met andere mensen en de natuur en doet ons onze eenheid met alles ervaren – het geeft ons de zekerheid van verbondenheid. Kwantumbewustzijn brengt ons het besef dat wij alles wat wij de natuur en andere mensen aandoen ook onszelf aandoen.’ Een stelling die grote religies en wereldvisies al eeuwenlang verwoorden in de ‘Universele gouden regel’. **

Ervin Laszlo noemt zichzelf een possibilist, wat hij omschrijft als een activist die zegt: ‘We hebben een kans en het ergste wat je kan doen is niets … Geïnformeerd activisme is de hoogste deugd van onze tijd. Het vertegenwoordigt de beste hoop dat het mogelijk is om zelf invloed te hebben op onze lotsbestemming en de wereld te creëren waarin we kunnen leven en die wij met een gerust geweten kunnen nalaten aan onze kinderen.’

* Zie http://ervinlaszlo.com; http://www.laszloinstitute.com/
** Zie ook wetenschaapje ‘De universele gouden regel’, maart 2016.

majo van ryckeghem
juni 2017