Tags

,

27 mei 2019

‘De consumptiemaatschappij wordt door massaliteit en uniformiteit gekenschetst en zal onherroepelijk tot de teloorgang van de gemeenschapszin leiden. Dat wil zeggen van de politieke zin zich verantwoordelijk voor de wereld te voelen.’

Hannah Arendt, politiek denkster, (1906-1975)


Geciteerd in: 

Het tij keren Joke Hermsen

 

Majo Van Ryckeghem