Tags

, ,

Als mijn eigen woorden tekortschieten, zoek ik troost bij woorden van anderen.

In Actieve hoop. Hoe de chaos onder ogen zien zonder gek te worden van Joanna Macy & Chris Johnstone vind ik tegelijk realistische én aanmoedigende gedachten.

We zijn met velen die ons terecht zorgen maken over de wereld.

Omdat het onderwerp meestal beschouwd wordt als te deprimerend om over te praten, heeft het de neiging als een onuitgesproken aanwezigheid in ons achterhoofd te blijven hangen. We horen opmerkingen als ‘Hou je daar niet mee bezig’, ‘Dat is te deprimerend’ of ‘Blijf niet in het negatieve hangen’. Het probleem met deze benadering is dat het onze gesprekken en ons denken stopzet.

Hoe kunnen we zelfs maar beginnen de chaos waarin we zitten aan te pakken als we die te deprimerend vinden om over na te denken? Laten we die gedachten wel binnen, dan kunnen we ons overweldigd en ontmoedigd voelen.

Hier begint actieve hoop. Bij de erkenning dat onze tijd ons confronteert met een realiteit die pijnlijk is om onder ogen te zien, die moeilijk is om binnen te laten en verwarrend om mee te leven.

Het is van wezenlijk belang ons te realiseren dat niet wat gebeurt doorslaggevend is, maar wel hoe we op die gebeurtenissen reageren. Actieve hoop vereist niet dat we hoopvol of optimistisch zijn. Ook op terreinen waarop we ons zonder hoop voelen, kunnen we deze benadering toepassen. Bijvoorbeeld op de vraag of het zin heeft wekelijks met duizenden op straat te komen voor een sociaal klimaatbeleid, terwijl de opwarming zich schrikbarend doorzet en de mensen aan de beslissingsknoppen de andere kant uitkijken.

De sturende impuls is onze bedoeling, onze intentie. We kiezen waar we ons willen voor inzetten en wat we willen realiseren. In plaats van onze kansen te wegen en alleen maar verder te gaan als we ons hoopvol voelen, richten we ons op ons doel en we laten dat onze gids zijn. Als we hopen op en willen gaan voor een leefbare wereld voor iedereen, dan ondernemen we actie in die richting.

We laten onze stem horen en gaan manifesteren, we kopen lokale en fair trade producten, als dat binnen onze mogelijkheden ligt beleggen we in ethische projecten, we nemen deel aan de Refugee Walk of bieden steun met onze vrijwillige inzet, we tekenen verzet aan tegen elke vorm van discriminatie, …

Onder impuls van actieve hoop gebruiken we onze talenten en onze vermogens om bij te dragen aan een maatschappelijke bewustzijnsverschuiving naar meer verbondenheid, rechtvaardigheid en menselijkheid in de wereld.

 

Actieve hoop

majo van ryckeghem
31 mei 2019